Spoločnosť vznikla v roku 2008. Bola založená spoločníkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektroinštalácií.

Naše zákazky sú realizované skúsenými pracovníkmi s praxou, predpísanými skúškami a podľa platných STN.

Ponuka komplexných služieb pre zákazníka a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne prác patria k dlhodobým cieľom našej firmy. Kompletnosť dodávok je daná zabezpečením všetkých činností pri realizácii zákazky

  Kvalitná realizácia prác a spoľahlivosť dodaných zariadení a materiálov je dôležitým činiteľom ako v oblasti výrobných procesov, tak i v oblasti zásobovania energiou. Výpadok alebo prerušenie dodávky tejto energie stojí v oboch prípadoch čas a peniaze.

 

Okrem povolení a oprávnený pracovať na zariadeniach do 22kV, vrátane bleskozvodov v zmysle 508/2009 Z.z Máme aj autorizačné osvedčenie pre projektovanie technických, technologických a energetických stavieb v zmysle zákona 138/1992 .

ELEI, s.r.o.

Hviezdoslavová 30

919 43 Cífer

Slovakia

Tel: (033) 5599388

Email: elei@elei.sk

 

Elektro technical services

ELEI spol s.r.o.

O nás