Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach

Montáže, údržby a opravy elektroinštalácií. Montáže el. zariadení aj v priemyselnej oblasti. Elektromontáže chladiacich a vzduchotechnických zariadení

Silnoprúd

Výroba rozvádzačov NN, montáž riadiacich systémov, rozvádzačov VN, prípojkových a elektromerových skríň, 

Rozvádzače

Dodávka  a montáž pasívnych a  aktívnych bleskozvodov podľa nových noriem STN EN 62305.

Bleskozvody

Projektové služby v oblasti elektro.

Dokumentácie pre stavebné povolenie, vykonávacie projekty, skutkové stavy, výrobné dokumentácie, výpočet osvetlenia ap.

 

ELEI, s.r.o.

Hviezdoslavová 30

919 43 Cífer

Slovakia

Tel: (033) 5599388

Email: elei@elei.sk

 

Elektro technical services

ELEI spol s.r.o.

Ponúkané služby