Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach

Montáže, údržby a opravy elektroinštalácií. Montáže el. zariadení aj v priemyselnej oblasti. Elektromontáže chladiacich a vzduchotechnických zariadení

Silnoprúd

Výroba rozvádzačov NN, montáž riadiacich systémov, rozvádzačov VN, prípojkových a elektromerových skríň, 

Rozvádzače

Dodávka  a montáž pasívnych a  aktívnych bleskozvodov podľa nových noriem STN EN 62305.

Bleskozvody

Zabezpečíme projektové služby v oblasti elektro.

www.lukramedia.sk

Dokumentácie pre stavebné povolenie, vykonávacie projekty, skutkové stavy, výrobné dokumentácie, výpočet osvetlenia ap.

 

ELEI, s.r.o.

Pavlice 66

919 42 Pavlice

Slovakia

Tel: 0903654952

Email: elei@elei.sk

 

Elektro technical services

ELEI spol s.r.o.

Ponúkané služby